top of page

POLITIKA ZASEBNOSTI 

vodenevadbe.si

Vaša zasebnost nam veliko pomeni, zaradi česar predmetni dokument pojasnjuje politiko zasebnosti podjetja Erika Pacek, vodene vadbe s.p., ki se nanaša na zbiranje, uporabo in razkrivanje vaših osebnih podatkov. Med posodobitvami in širitvijo naših uslug se ta politika lahko spremeni, zato prosimo, da jo ob morebitnem prenehanju in vnovičnem pričetku uporabe naših storitev in ostalih vsebin, ponovno preverite.

 

Z uporabo vsebin in storitev Erika Pacek, vodene vadbe s.p. soglašate z načinom ravnanja s podatki v podjetju.

Namen dokumenta...

V tem dokumentu bomo pojasnili, katere osebne podatke udeležencev vadb, uporabnikov naših storitev, obiskovalcev spletne strani hranimo, na kakšen način zbiramo osebne podatke, kje jih shranjujemo, v katere namene jih uporabimo in kdaj ter zakaj jih izbrišemo. V skladu s Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (v nadaljevanju: GDPR) vas moramo o teh informacijah ustrezno obvestiti. Erika Pacek, vodene vadbe s.p. pri zbiranju in uporabi osebnih podatkov deluje v skladu z načeli GDPR. Izrazi, uporabljeni v Politiki zasebnosti, imajo naslednji pomen: Upravljavec osebnih podatkov: upravljavec pomeni podjetje Erika Pacek, vodene vadbe s.p. , ki določa namene in sredstva obdelave osebnih podatkov (v nadaljevanju tudi podjetje).

 

Osebna privolitev posameznika je prostovoljna izjava volje posameznika, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen, in je dana na podlagi informacij, ki mu jih mora zagotoviti upravljavec po ZVOP-2; osebna privolitev posameznika je lahko pisna, ustna ali druga ustrezna privolitev posameznika.

 

UPRAVLJAVEC: Upravljavec osebnih podatkov v pomenu, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov – GDPR je: Erika Pacek, vodene vadbe s.p., Kazlje 8, 6210 Sežana, Tel.: 040 600 713, e-naslov: erika.pacek@gmail.com.

 

Vaši osebni podatki se obdelujejo na podlagi veljavne Politike zasebnosti. Namen obdelovanja osebnih podatkov, roki hrambe podatkov ter druge relevantne informacije v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov so razloženi v nadaljevanju.

 

1. Kdo je odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov?

Za vprašanja, povezana s to Politiko zasebnosti, se obrnite na odgovorno osebo za varstvo osebnih podatkov. V podjetju je odgovorna oseba za varstvo osebnih podatkov Erika Pacek, direktor, tel: 040 600 713, e-naslov: erika.pacek@gmail.com.

2. Kdo ima dostop do tvojih podatkov in komu jih posredujemo?

Dostop do podatkov ima odgovorna oseba v podjetju Erika Pacek, vodene vadbe s.p. Podatkov ne posredujemo tretjim osebam, razen pogodbenim obdelovalcem, ki so vezani na isto zakonodajo.

 

3. Katere podatke zbiramo in obdelujemo?

Vsak, ki se  prijavi na vadbe (fizično ali preko prijavnega obrazca na uradni spletni strani) oz. druge storitve koriščenja vadbenega centra, prejme prijavni obrazec, na katerem navede ime, priimek, naslov, telefonsko številko ter elektronski naslov. Te podatke potrebujemo za transparentno izvedbo naših storitev (plačilo vadnine, akcije, dogodke, zanimivosti, spletna stran, FB, obveščanje o urnikih ipd.). Ob obisku uradne spletne strani vodenevadbe.si, se shrani IP naslov vašega računalnika, podatki kdaj ste obiskali spletno stran, kaj ste si na njej ogledali, kateri operacijski sistem uporabljate, oz. katero napravo in brskalnik uporabljate. Omenjeni podatki se zbirajo s piškotki z Google Analytics, določite pa jih lahko sami ob obisku spletne strani. Erika Pacek, vodene vadbe s.p. ne shranjuje in ne obdeluje podatkov vaše plačilne kartice (velja za tiste, ki plačilo vadnine opravite na recepciji našega vadbenega centra).odatke, ki jih pustite ob prijavi, zbiramo in hranimo v fizični obliki ter na službenem računalniku v programu Studionaut. Vaše e-naslove uporabljamo za pošiljanje eNovic preko uradnega elektronskega naslova erika.pacek@gmail.com.

 

4. Za kakšne namene obdelujemo tvoje podatke?

Zgoraj navedene osebne podatke obdelujemo za namen: sklepanja in izvajanja pogodbenega razmerja v kolikor to obstaja ter za morebitne druge namene, ki jih od nas zahteva veljavna zakonodaja. Osebne podatke na podlagi tvojega soglasja (polja, ki ste jih obkljukali na prijavnici ali na spletni strani podjetja) obdelujemo za namene:

• obveščanja o storitvah, novostih, produktih in dogodkih, ki jih ponujamo/organiziramo;

• analize tvojega spletnega obnašanja in posledično za izboljšavo tvoje uporabniške izkušnje;

• seznanitve o izteku članstva;

• kontaktiranja preko elektronske pošte oz. poštnega naslova podjetja v okviru preverjanja zadovoljstva ali drugih pomembnih zadev.

 

5. Kako zbiramo vaše osebne podatke?

Vaše osebne podatke zbiramo neposredno od vas ob prijavi na naši spletni strani ali ko nas kontaktirate/obiščete v naših prostorih, kjer izvajamo vadbe (email, telefon, socialna omrežja) glede uporabe naših storitev ali ko sodelujete v nagradnih igrah.

 

6. Kako dolgo hranimo tvoje podatke?

Tvoji podatki se hranijo trajno oz. do preklica.

 

7. Kako varujemo tvoje podatke?

Vaše osebne podatke podjetje Erika Pacek, vodene vadbe s.p. hrani v ročnih datotečnih in/ali v digitalnih sistemih, do katerih ima dostop le odgovorna oseba varstva osebnih podatkov iz točke 1.

 

8. Katere pravice imaš in kako jih lahko uveljaviš?

Zagotavljamo ti uresničevanje spodaj opredeljenih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v roku enega meseca po prejemu tvoje zahteve. Rok za uresničevanje pravic si pridržujemo podaljšati za največ dva meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila prejetih zahtev. Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic lahko zahtevamo zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane zlasti, ker se ponavljajo, si pridržujemo pravico, da zaračunamo razumno pristojbino ali pa bomo zavrnili ukrepanje v zvezi s prejeto zahtevo. V skladu s področno zakonodajo ti omogočamo uveljavitev naslednjih pravic v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

(i) pravica do dostopa do podatkov Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od podjetja dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice dostopa do podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov erika.pacek@gmail.com.

(ii) pravica do popravka Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov. Zahtevo za uveljavitev pravice do popravka nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov erika.pacek@gmail.com.

(iii) pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«) Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, podjetje pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati, če ne obstaja razlog zaradi katerega brisanje osebnih podatkov ni dovoljeno oz. ima podjetje pravni interes, da podatke določen čas še vedno hrani (npr. zakonska zahteva za hrambo določenih podatkov uporabnika, dokazovanje izpolnitve pogodbene obveznosti podjetja do uporabnika). Zahtevo za uveljavitev pravice do izbrisa nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov erika.pacek@gmail.com.

(iv) pravica do omejitve obdelave Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da podjetje omeji obdelavo njegovih osebnih podatkov v skladu s predpisanimi nameni obdelave. Obdelavo svojih osebnih podatkov lahko omejiš z zahtevo za omejitev obdelave, posredovano na elektronski poštni naslov erika.pacek@gmail.com.

(v) pravica do prenosljivosti podatkov Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih poseduje podjetje, v strukturirani, splošno uporabljeni in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga podjetje, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem oviralo, kadar obdelava temelji na privolitvi uporabnika. Zahtevo za uveljavitev pravice do prenosljivosti podatkov nam prosim posredujte na elektronski poštni naslov erika.pacek@gmail.com. (vi) pravica do ugovora Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim, ki temelji na obdelavi osebnih podatkov, ki je potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva podjetje ali tretja oseba, razen kadar nad takimi interesi prevladajo interesi ali temeljne pravice in svoboščine uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, vključno z oblikovanjem profilov na podlagi teh določb. Podjetje preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami uporabnika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

(vii) pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov Uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico da poda morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov. Pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov nam prosim posreduj na elektronski poštni naslov erika.pacek@gmail.com ali s priporočeno pošto na sedež podjetja. Prav tako ima vsak uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši določila na področju varstva osebnih podatkov.

 

9. Spremembe politike zasebnosti. Med posodobitvami in širitvijo naših aktivnosti lahko Politiko zasebnosti spremenimo. Pridržujemo si pravico do sprememb kateregakoli dela Politike zasebnosti brez predhodnega obvestila. Spremenjena Politika zasebnosti prične veljati z dnem objave na spletnih straneh podjetja. Če imate kakršnakoli vprašanja povezana s politiko zasebnosti, nas kontaktirajte na erika.pacek@gmail.com. Če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši veljavne predpise o zasebnosti podatkov (GDPR), nam to sporočite.

 

Ta različica Politike zasebnosti velja od 01. 04. 2019.

bottom of page